Tagdíj

Az FDSZ pénzügyi forrását elsősorban a szakszervezeti tagok által befizetett tagdíj képezi: a munkavállalók tagdíja a havi rendszeres illetmény, illetménykiegészítés, távolléti díj, valamint a táppénzes állományban lévők esetében a számfejtett táppénz 0,7%-a.

A tagdíj levonásáról – a szakszervezetei tag nyilatkozata alapján – általában a munkáltató intézkedik. Fontos tudni: a szakszervezeti tagdíj adóalap-csökkentő tényező!

Infomációk

Közösségi média