Szolidaritási nyilatkozat a pedagógus demonstrációhoz

2022.03.10.

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete szolidaritást vállal a sztrájkjogukhoz ragaszkodó pedagógusokkal. Bátorságuk a mi sztrájkhoz való jogunk melletti kiállás is.

A köznevelésben, állami-, alapítványi- és egyházi fenntartású intézményekben alkalmazott pedagógustársaink jó része hosszú évek, sőt gyakran évtizedek óta megalázó, méltatlan anyagi feltételek között dolgoznak. Ez a magyar társadalom szégyene! Úgy bízzuk rájuk a gyerekeinket, úgy várjuk el tőlük, hogy segítsenek belőlük tisztességes és a szakmájukban is sikeres embereket nevelni, hogy közben nem becsüljük meg a munkájukat. Nekünk, egyetemi oktatóknak nemcsak szülőként és a társadalom tagjaiként, hanem a középiskolákból kikerülő diákokkal együtt dolgozó, tudásunkat velük megosztó egyetemi polgárokként is fontos, hogy mi folyik a közoktatásban.

Jó általános és középiskolák nélkül nincsenek jó egyetemek. Jó köznevelés nélkül nincs jó felsőoktatás. Megbecsült általános- és középiskolai tanítók és tanárok nélkül nincsenek jól képzett és a társadalomba jól beilleszkedő, felnövekvő generációk. Sztrájkjog nélkül pedig nincs demokrácia!

FDSZ Elnöksége

Infomációk

Közösségi média