Király Andrea - az FDSZ nemzetközi referense - előadást tartott Helsinkiben, az ETUCE-HERSC konferencián