Megalakult az új Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság