Gyakorlóintézményi és pedagógusképző tagozati ülés