Ifjúsági Tagozat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az FDSZ 2008. március 13-án megalakult Ifjúsági Tagozata a felsőoktatásban dolgozó oktatók és nem oktató fiatal munkatársak munkahelyi- és életkörülményeinek javítását, a kiszámítható pályamodell kialakítását tekinti legfőbb céljának. Az FDSZ általános céljai mellett — azokkal szoros együttműködésben — az ifjabb generáció sajátos érdekeinek képviseletére törekszik. Az országos elnökségben a delegált képviselőkön keresztül számos magyarországi felsőoktatási intézmény képviselteti magát, így áttekintést nyerünk az olykor némiképp eltérő, intézményekhez kötődő érdekképviseletei problémákról is. Az FDSZ Ifjúsági Tagozat prioritásnak tekintett célkitűzése, hogy az FDSZ tevékenységéről, a szakszervezeti munka eredményeiről hatékonyan tájékoztassa az ifjabb generációkat is, és ezáltal lehetővé tegye, hogy hiteles kép alakuljon ki a szakszervezet fontosságáról.