A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete /FDSZ/ tiltakozik a felsőoktatást érintő megszorító intézkedések és a teljes állami ösztöndíjas hallgatók keretszámának durva csökkentése ellen

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2012.12.06.

1.    Az FDSZ Elnöksége a 2012. december 6-i ülésén egyhangú állásfoglalást alakított ki, amelyben a leghatározottabban tiltakozik az ország valamennyi állami fenntartású felsőoktatási intézményét sújtó, 2012-re vonatkozó több mint 7 milliárd Ft zárolását elrendelő kormányzati intézkedés ellen. Ez a zárolás az intézményeink döntő többségének alapvető működőképességét veszélyezteti, és az oktatásban–kutatásban visszafordíthatatlan károkat okoz.

2.    Az FDSZ számára elfogadhatatlan, hogy főiskoláink és egyetemeink dolgozóinak napi megélhetési gondokkal és fenyegető elbocsátásokkal kelljen szembenézniük akkor, amikor a jelenleg meglévő nehézségek ellenére erejükön felül látják el a nemzetgazdasági szempontból meghatározó munkájukat.

3.    Összhangban a Magyar Rektori Konferencia Elnökségének és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája vezetőségének állásfoglalásával, méltánytalannak ítéljük azt a körülményt, hogy a felsőoktatás helyzetét övező bizonytalanság a fiatalok ezreit készteti arra, hogy lemondjanak a továbbtanulásról, vagy külföldön folytassák tanulmányaikat.

4.    A problémákat fokozza a Kormány 2012. december 5-i határozata, amely szerint drasztikusan – az idei 30 ezerről 10 ezer főre – akarja csökkenteni a 2013-ban belépő teljes állami finanszírozású hallgatók számát.

       Az FDSZ számára elfogadhatatlan az állami ösztöndíjas keretszámok tervezett átgondolatlan csökkentése. Fiatalok ezreit zárja ki ez a kormányintézkedés a továbbtanulásból. Mindez ellentétben áll az ország szellemi kapacitásainak szükséges kihasználásával, és bújtatott tandíjat jelent.

5.    A Kormány minden erővel a részösztöndíjas forma felé tolná el a jelentkezőket, amely kiváltképpen a természettudományi és agrárképzés területén – tekintettel az érintett szülők anyagi helyzetére és a végzettek alacsony társadalmi megbecsülésére – már eleve kudarcra van ítélve.

       A részösztöndíjas képzés iránti érdektelenséget bizonyítja, hogy a 2012/2013-as tanévre meghirdetett 15.500 részösztöndíjas helyből – a keretszámok 5.000 főre történő módosítása ellenére – csak 2.500 helyet lehetett betölteni a jelentkezők hiányában.

6.    Az FDSZ Elnöksége úgy látja, hogy nem a felsőoktatás kivéreztetése fogja az országot kivezetni a gazdasági válságból, hanem éppen ellenkezőleg, a felsőoktatásba befektetett szellemi és anyagi tőke a biztosíték arra, hogy a nemzet kiemelkedjen ebből a válságból. Ezt kihasználatlanul hagyni, sőt akadályozni felelőtlenség.

7.    Az FDSZ felkéri a Magyar Rektori Konferencia Elnökségét, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája vezetőségét, az érintett szülőket, hogy együttes erővel lépjünk fel a brutális kormányzati intézkedések ellen.

       Az FDSZ mindent megtesz a közös fellépés érdekében, és a felsőoktatás értékeinek megőrzéséért kész a legmesszebbmenőkig is elmenni.

 

Budapest, 2012. december 6.

Az FDSZ Elnöksége nevében:

Dr. Tőrös Szilárd elnök