Még megoldatlan a bérkérdés a felsőoktatásban!

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2019.06.21.

Figyelmeztetjük a Kormányt a 2020. évi költségvetés parlamenti elfogadása előtt, hogy a felsőoktatásban a hosszú ideje akut problémát jelentő bérkérdés még mindig megoldatlan.

Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények alapműködésének biztosítása állami feladat. Ennek egyik alapeleme a felsőoktatásban dolgozók alapilletményének a felsőoktatás társadalmi súlyának megfelelő, a megélhetést és kiszámítható életpályát biztosító, a differenciálást lehetővé tevő szintre emelése. Az oktatást/kutatást támogató munkakörben dolgozók többségének alapjövedelmét ma már a garantált bérminimum értéke határozza meg. Ez a 2008 óta változatlan közalkalmazotti bértábla fizetési fokozatainak felülírását és nivellálását, továbbá a képzettség és szakmai tapasztalat garantált differenciálással történő elismerésének kiiktatását jelenti. Az oktatói bértábla alapját képező ?egyetemi tanár 1? fizetési fokozat költségvetésben garantált illetményét legalább a V4 országok átlagának megfelelő szintre kell emelni, a bértábla aránytalanságait meg kell szüntetni. Különösen sürgető, hogy a pályakezdő oktatók/kutatók jelenleg méltatlanul alacsony garantált illetménye elérje az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének értékét.

Elvárjuk, hogy a költségvetésben e célra biztosított források külső források bevonása nélkül is biztosítsák az állami fenntartású felsőoktatási intézmények alapfeladatainak ellátását és lehetővé tegyék a bérhelyzet érdemi javítását.

FDSZ Elnökség