Gyakorlóintézményi és pedagógus képzési tagozat ülése