A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) Állásfoglalása a Pedagógusok Sztrájkbizottsága követeléseiről

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2016.04.14.

1. Az FDSZ egyetért a Pedagógusok Sztrájkbizottsága azon követelésével, hogy át kell szervezni  az állami intézményfenntartó központot, világosan meg kell fogalmazni feladatait olymódon, hogy biztosítsa a köznevelési intézmények szakmai, gazdasági és munkáltatói önállóságát.

2. Az FDSZ támogatja a Pedagógusok Sztrájkbizottsága azon követelését, hogy a pedagógus munkakörben dolgozó kollégáink kötelező óraszámát heti 22 órában kell meghatározni.

3. Az FDSZ egyetért azzal a Pedagógus sztrájkbizottsági követeléssel, hogy az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő kollégáink részesüljenek havi rendszeres - keresetükön felüli - többletjuttatásban függetlenül attól, hogy milyen intézménytípusban dolgoznak. A 2017-es költségvetés tárgyalásakor generálisan foglalkozni kell az érintettek bérhelyzetével.

4. Az FDSZ  támogatja a Pedagógusok Sztrájkbizottsága azon követelését, hogy a 2017-es költségvetési tárgyalások során meg kell teremteni annak az anyagi feltételeit, hogy az intézményvezetők a minőségi munkavégzésért járó minőségi bérpótlékkal ismerjék el az átlagon felüli munkateljesítményt.

5. Az FDSZ egyetért a Pedagógusok Sztrájkbizottsága követelésével, hogy hozzák létre a Közoktatás-politikai Tanácsot, amelynek célja a szakszervezetek, szakmai szervezetek, szülők, diákok és az egyházi alapintézmények együttműködésének megteremtése kell, hogy legyen.

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete a Pedagógusok Sztrájkbizottsága követeléseiről további tárgyalásokat tart fontosnak, és továbbra is szolidarításáról biztosítja a közoktatásban- köznevelésben dolgozó kollégáinkat!

Az FDSZ  hisz abban, hogy az oktatás mindannyiunk közös ügye, mert az ország jövője függ a kiművelt emberek munkájától.

Ez a sztrájkfelhívás nemcsak a pedagógusok béréről vagy óraszámáról szól, hanem gyermekeink jövőjéről.